За нас

"Пара-Даив 98" ООД е основана в град Варна и притежава лиценз N 844, издаден от МВР за извършване на дейност на територията на цялата страна съгласно Закона за частната охранителна дейност. Фирмата притежава и лицензия N 120, издадена от Комисията за регулиране на съобщенията.

"Пара-Даив 98" ООД е внедрила система за управление на качеството ISO 9001:2015.

"Пара-Даив 98" ООД развива дейност по:

  • охрана на имущество, сгради, помещения и стопански обекти на физически и юридически лица
  • персонална охрана
  • охрана с технически средства
  • детективски услуги